Dole na stránce zadej svůj mail do kolonky "odebírat newsletter" a budeš v obraze. Posíláme cca dva maily měsíčně.

Proč jsou cannabidoidy THC, HHC, HHCP a THCP tak nebezpečné v potravinách?

Celé video zde

Doplňující článek

Rizika spojená s užíváním kanabidoidů ve formě edibles

Rizika spojená s užíváním kanabidoidů v jídle jsou: zpoždený efekt, špatná výroba finálních produktů, neodpovídající obsah kanabidoidů podle popisu na obale, nemožnost legálně poradit jak produkt případně užívat a dostupnost dětem. 

 

Zpožděný efekt

V případě užití kanabidoidů formou jídla dochází ke zpožděnému účinku a to v rozmezí 30-90 minut. Je to velmi individuální a záleží na mnoha faktorech. Proto nelze říct přesná doba.

Špatný výrobní postup finálního produktu

Aby bylo dosaženo konzistentního obsahu kanabidoidů v potravinách, je potřeba dodržet správný výrobní proces. Zamíchat větší množství kanabidoidů například s želattinou je extrémně náročné, protože se uvnitř hmoty tvoží linie, které pak mohou vytvořit koncentrovanější ložiška a proto je tu riziko, že jeden bonbon bude mít například 20mg a jiný 50mg. Při špatném postupu se také může začít kanabidoid od želatiny dělit - tedy hustější a těžší část klesá směrem dolů. To samé platí pro různé šarže - obsah v miligramech na kus může kolísat. Sušenky s HHC zase mohou být pečené příliš dlouho nebo na vyšší teplotu a deklarovaný obsah 1000mg na 10 sušenek pak ve skutečnosti může být třeba jen 10mg, protože se kanabidoid vypařil při pečení. Takové sušenky někdo sní a šíří info dál, že to vlastně nic neudělalo. Kamarádi nebo lidi na netu poslechnou a řeknou si "ok tohle mu nic neudělalo, tak v klidu můžu sníst tyhle sušenky nebo bonbony, protože to balení má jen 200mg". No a průšvih je na světě, protože i produkt s uvedeným obsahem kanabidoidů 200mg může být ve finále silnější, než produkt s uvedeným obsahem 1000mg na balení, protože to někdo vyrobil jinak. A jelikož tu není zákonem nařízená kontrola kvality/jakosti a správnosti údajů na obale vůči realitě, tak se dostáváme k dalšímu bodu.

Informace na obalech nemusí odpovídat reálnému obsahu kanabidoidů v produktu

Ať už úmyslně nebo neúmyslně je u edibles s kanabidody uvedený špatný obsah na obale vůči reálnému obsahu. Proč tomu tak je, jsme si již řekli. Proto se může stát, že bonbony, které mají na obale uvedno 20mg jsou silnější než bonbony, které mají na obale uvedeno třeba 50mg. Potom vznikají nehody a lidi končí v nemocnicích, jelikož se jim do rukou najednou dostane něco násobně silnějšího, než zkoušeli před tím, i když měl být produkt slabší podle etikety. Zde se zopakuji: Extrémně kolísavé hodny jsou v produktech, které se pečou a již obsahují kanabidoidy před tím, než se dají péct. Teplota a doba pečení ovliní finální obsah, protože se kanabidoidy při vyšších teplotách vypařují nebo degradují. Proto nelze věřit obsahu kanabidoidů na sušenkách. Proto někdo sní sušenku, která podle obalu obsahuje 100mg kanabidoidu a nemusí mu to nic udělat a pak sní 5 bonbonů, které mají uvedný obsah 20mg/kus (=100mg) a skončí v nemocnici, protože se úplně sestřelí. 

Prodejci nemohou uvést dávkování a návod

Pokud prodejce uvede, kolik a jak má zákazník daného produktu použít, aby docílil požadovaného efektu, dopouští se šíření toxikomanie a tím se vystavuje riziku postihu. Každý prodejce, který uvádí pozitivní účinky kanabidoidů, které jsou v šedé zóně nebo dávkování - porušuje stejný zákon také. Proto na obalech nemůže být uvedeno nic, co by zákazníkovi pomohlo se správně zorientovat. V extrémních případech pak prodejci dokonce uvádějí zdravotní benefity a to je úplný přepal mimo legální mantinely prodeje.

Dostupnost dětem

Pokud někdo provozuje automaty nebo prodává bez kontroly věku i po zjištění těchto faktů, tak je absolutní šílenec, bezpáteřní a nemorální idiot s IQ pod 70. Tyto produkty nelze dávat do rukou zvědavým dětem. Nelze prodávat potraviny bez jasného varování "Pozor! Při náhodném požití hrozí riziko intoxikace látkou, která může navodit nepříjemné stavy!" Nebo "Pozor! Při náhodném požití více kusů může dojít ke ztrátě vědomí!" - dá se to legálně zformulovat tak, aby byly zvědavé děti a nezkušení dospělí chránění a došlo k minimalizaci rizik. 

Mladí lidé a nezletilý mají citlivější organismus a intoxikace zůnými látkami je umocněna. Proto dochází k hospitalizacím. Čím mladší osoba, tím je horší průběh. Dochází k útlumu dýchání i vědomí a pro jistotu je nutné dítě monitorovat. Spoléhat na to, že THC ani HHC nikoho nezabilo - nelze. 

Kombinace s léky, alkoholem nebo jinými látkami

Pokud dojde ke kombinaci kanabidoidů s jinými látkami, může být efekt změněn nebo zesílen. Proto je velmi rizikové kombinovat kanabidoidy s alkoholem, léky nebo jinými látkami!!!!!

Aktuální situace HHC v ČR

Z důvodu nedodělané a neschválené novely je vyvíjen větší tlak na dočasný zákaz. Zákaz povede k prodeji dalších minimálně dvou alternativ. Jejich cena je odhadem 10x vyšší než HHC. Přesné názvy mi zatím nikdo neprozdradil, i když asi tuším. Jsme připravení implementovat požadavky vlády a čekáme na schválení novely a uvedení do praxe. Vláda by měla současně pracovat i na legalizaci THC a regulovném prodeji, protože díky vývoji a globálnímu trhu i přes zákaz zde v ČR bude možné objednávat nové kanabidoidy ze zahraničí. Volný Evropský trh je tak nastaven. Legalizace THC a regulovaný prodej vytěsní alternativní kanabidoidy na vedlejší kolej a trh s HHC spadne na jednotky procent. 

 

Tento článek slouží jako varování a ne jako návod nebo nabádání k uživání! Naše produkty slouží pouze k dalšímu zpracování. Neužívat!

Používáme ověření věku Adulto - - - Designed by Freepik (bannery a grafika) - - -